Juureva Joukko

Yleinen

Kaatuminen on tyypillisin mönkijäonnettomuus

Kuva: Nils-Heikki Näkkäläjärvi

Loukkaantumiseen johtaneissa mönkijäonnettomuuksissa selvästi yleisin syy on kaatuminen ja kaatumisen myötä mönkijän alle jääminen. Yli puolet loukkaantumisista aiheutuu kaatumisissa. Loput loukkaantumiset johtuvat erinäisistä syistä, joista yleisimpänä on esteeseen törmäys. Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on vuosi vuodelta kasvanut, mutta vammat ovat olleet suurimmaksi osaksi lieviä, selviää Liikennevakuutuskeskuksen mönkijäraportista vuodelta 2012.

Suojakypärän käyttö voi pelastaa

Tyypillisessä onnettomuudessa mönkijä kaatuu, minkä seurauksena kuljettaja putoaa maahan ja jää mönkijän alle. Ajonopeudesta riippuen syntyy liikennetapaturmille tyypillisiä raajavammoja ja rintakehävammoja sekä lisäksi päähän kohdistuvan iskun seurauksena aivovammoja, joiden vaikeusasteeseen vaikuttaa suojakypärän käyttämättömyys.

Vuonna 2012 Suomessa sattui seitsemän kuolemaan johtanutta mönkijäonnettomuutta. Kenelläkään onnettomuuksissa kuolleista ei ollut kypärää, mutta onnettomuustutkinnan mukaan kypärä olisi pelastanut heistä ainakin osan. Lähes kaikki turmamönkijät olivat maastomönkijöitä, joissa kypärä ei ole pakollinen. Osasta onnettomuuksista tutkijalautakunnat ovat todenneet, että mönkijän kunnolla oli vaikutusta onnettomuuden syntyyn. Kahdessa tapauksessa jarrut eivät olleet kunnossa ja yhden onnettomuuden aiheutti luultavasti se, että takarenkaiden välinen paine-ero oli liian suuri. Myös nämä tiedot perustuvat Liikennevakuutuskeskuksen raporttiin.

Haasteelliset maastot lisäävät onnettomuusriskiä

Mela korvasi vuosina 2013–2014 yhteensä 45 mönkijätapaturmaa. Näistä puolet sattui poronhoitotyössä. Suurimpana syynä Melan korvaamissa tapaturmissa oli mönkijän hallinnan menettäminen maastossa. Poronhoitotöissä ajetaan haasteellisissa olosuhteissa: ajoa on paljon tunturissa, jängissä ja kivikoissa.

Aika usein vaaranpaikka aiheutuu silloin, kun ajetaan ojan tai kiven yli. Äkkinäinen kaasun käyttö tai voimakas heilahdus saa mönkijän kallistumaan ja kaatumaan. Seurauksena on useimmiten ala- tai yläraajan vahingoittuminen.

Painavan mönkijän kaatuessa puristuksiin jäänyt kuljettaja ei helposti pääse ilman apua alta pois, vaan tukehtuu. Mönkijän kaatumisen yhteydessä saadut kallon ja rintakehän vammat pahentavat tapaturman uhrin selviytymismahdollisuuksia ilman nopeaa ensihoitoa. Myös maatalous- ja poronhoitoyössä on sattunut kuolemaan johtaneita mönkijätapaturmia

Suosituksia mönkijän turvalliseen käyttöön
  • Keskity ajamiseen, katso minne ajat.
  • Käytä kypärää. Myös suojalasit ja kunnolliset käsineet ja jalkineet ovat tärkeitä.
  • Opettele ajotaito ja käy ajokurssilla. Mönkijän ajaminen näyttää helpolta, niin myös tapaturman sattuminen.
  • Muista maltti. Valitse turvallinen ajoväylä. Älä aja liian jyrkässä maastossa.
  • Ilmoita kotiväelle missä työskentelet ja milloin olet tulossa takaisin. Pidä puhelinta mukana.

Yksi kommentti “Kaatuminen on tyypillisin mönkijäonnettomuus”

  1. Päivi Huotari

    Keskustelimme mönkijätapaturmien määrästä ja vakavuudesta Melan poronhoitajien ja kalastajien neuvottelukunnassa juuri jokin aika sitten. Erkin jutusta selviää, että Melan korvaamista mönkijätapaturmista puolet on sattunut porotaloustöissä. Mönkijä on poronhoitotöissä erinomainen apu, mutta haasteelliset ajo-olosuhteet ovat myös vaaran paikka.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.