Mela-turva ja etuudet

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin. Tutustu Melaan tarkemmin mela.fi.

 

 

Melan vakuutukset

Melan tarjoama MYEL-vakuutus on viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös tieteen ja taiteen apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä apurahansaajien työssä sattuneiden tapaturmien hoidon. Tämä työajan MATA-vakuutus sisältyy pakolliseen MYEL-eläkevakuutukseen. Työajan vakuutuksen rinnalle voi ottaa vapaa-ajan MATA-vakuutuksen, joka korvaa vapaa-ajalla sattuneet vahingot.

Melan vakuutukset, Lue lisää Melan sivuilta

Työhyvinvointi

Eläke- ja tapaturmavakuuttamisen lisäksi Mela huolehtii myös maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Melan työhyvinvointiohjelman tavoitteena on lisätä terveitä työvuosia ja edistää sitä, että maatalousyrittäjät irrottautuvat työstään terveenä myös lomalle ja eläkkeelle. Maatalous on yksi riskialttiimmista ammateista. Työkykytiimi neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa maa- ja metsätalouden työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä siinä, miten maatalousyrittäjä voi vähentää riskiä joutua tapaturmiin tai sairastua ammattitauteihin.

Työhyvinvointi, Lue lisää Melan sivuilta

Maatalouslomitus

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut karjatalousyrittäjät. Lomituspalveluja voi saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen. Lomituspalveluina maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus saada maksullista lomituspalvelua.

Maatalouslomitus, Lue lisää Melan sivuilta
Mela logo

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.