Erkki Eskola

Erkki toimii Melan lomitustiimissä asiantuntijana. Erkillä on vahva kokemus Mela-turvasta, hän on työskennellyt aiemmin mm. tapaturmayksikössä tiiminvetäjänä. Erkki on kiinnostunut työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Kirjoituksissaan hän lähestyy ajankohtaisia aiheita työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin sekä asiakaspalvelun näkökulmasta.