Juureva Joukko

Yleinen

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Ajan maatilan pihaan. Tien alussa on lapsista varoittava liikennemerkki, jossa on teksti: ”Meillä on monta lasta, mutta ei yhtään ylimääräistä. Aja varovasti!” Merkkiin ja sen sanomaan ei voi olla reagoimatta. Kuskin valppaus pihaan ajaessa on eri luokkaa kuin ilman merkkiä olisi.

Maatila on lapselle hyvä ja mielenkiintoinen kasvupaikka. Maatila koneineen, eläimineen ja monine rakennuksineen luo lapselle myös vaaranpaikkoja. Maatilan pihassa liikennöi tilan omien ajoneuvojen lisäksi myös monia vieraita, rehuautosta naapurin traktoriin. Arvion mukaan lapsille sattuu maatiloilla vuosittain satoja, hoitoa vaativia tapaturmia. Myös kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain. Valtaosa lasten tapaturmista ajoittuu touko–syyskuun väliselle maatilan työhuippujen ajalle.

Vanhemmilla on vastuu

Kun perheeseen syntyy lapsi, on aika aloittaa tilan turvallisuuden pohtiminen lapsen näkökulmasta. Lapsiturvallisuudesta huolehtiminen on jatkuvaa työtä lapsen kehitysvaiheen muuttuessa ja tilan toiminnan kehittyessä. Pieni lapsi altistuu erilaisille vaaroille kuin varttuneempi lapsi. Lapsiturvallisuus on tärkeää tilan omien lasten, lasten kavereiden ja tilalla vierailevien lasten kannalta. Aikuisten tehtävänä on kartoittaa maatilan turvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa vaara tai eristää vaara.

Tilakävely lapsen silmin

Maatilaympäristöä voi havainnoida tilakävelyllä yhdessä lapsen kanssa. Lapselle näytetään kielletyt ja vaaralliset paikat ja ohjeistetaan häntä toimimaan turvallisesti. Lapset ovat innokkaita oppimaan ja vanhempien tehtävänä on opastaa heitä kädestä pitäen. Lapsen kasvaessa ja kiinnostuessa enemmän tilan töistä, turvallisten työtapojen ja suojainten käytön opettaminen tapahtuu parhaiten oman esimerkin kautta. Tarkistuslista maatilan vaaranpaikoista löytyy Melan lapsiturvallisuusesitteestä.

Tärkeää työtä

Otetaan lapsi huomioon päivittäisissä työskentelytavoissa: säilytetään traktorista irrotetut työkoneet tukevasti paikoillaan, paripyörät vaakatasossa sekä vaaralliset aineet ja työkalut lasten ulottumattomissa. Erotetaan leikkipiha työskentelypihasta ja tiestä sekä huolehditaan leikkipaikka ja leikkivälineet kuntoon. Otetaan tilalla tavoitteeksi nolla lasten tapaturmaa ja laitetaan lapsiturvallisuudesta huolehtiminen tärkeiden töiden listan kärkeen.

Turvallisuusasioita voi harjoitella lapsen kanssa myös Melan Farmiseikkailu-lautapelin ja Lasten maatilapelin avulla.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.