Juureva Joukko

Yleinen

Välittämisen vuosi 2017

Välittämisen vuosi 2017

Olen viimeisten päivien ja viikkojen aikana tavannut lukuisia maatalousyrittäjiä ja sidosryhmien edustajia. Lähes kaikilla on ollut huoli siitä, miten yrittäjät jaksavat ja miten he selviävät nykyisissä haasteissa. Kaikki kertovat tuntevansa viljelijöitä, joilla on avun tarvetta, mutta monelta puuttuu rohkeus kysyä ja tarjota apua.

Miten on? Voisitko seuraavan kerran uupuneen viljelijän kohdatessasi, kertoa olevasi huolestunut hänestä ja kysyä häneltä, miten hän voi ja voisitko sinä auttaa jotenkin? Tärkeintä voi olla vain toisen kuunteleminen. Kynnys kertoa omista murheistaan ja huolistaan viljelijäkollegalle tai ystäville on usein korkea, mutta tarvitseeko sen olla sitä? Jo se auttaa, kun saa puhua jonkun kanssa ja on joku, joka kuuntelee. Yrittäisimmekö nyt madaltaa tuota kynnystä?

Etsitään keinoja yhdessä

Tammikuun aikana yli 70 yrittäjää on ottanut yhteyttä joko Melan Välitä viljelijästä -projektin työntekijöihin tai maakunnallisten hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijöihin ja purkanut paineitaan ja huoliaan heille. Tällä tavoin selviytymiskeinoja on päästy etsimään yhdessä. Joillekin on riittänyt pelkkä keskusteluapu, mutta useimmat ovat päässeet tätä kautta myös asiantuntija-avun piiriin. Melan ostopalvelusitoumuksiakin on annettu tammikuun aikana 66 yrittäjälle. Osalle asiantuntija-apu on ollut talousneuvontaa, toisille yksilö- tai parisuhdeterapiaa ja joillekin auttamista juridisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tehtäisiinkö tästä vuodesta yhdessä välittämisen vuosi? Pidetään huolta kollegoista, välitetään heistä aidosti. Kuunnellaan heitä ja kerrotaan tarjolla olevista mahdollisuuksista saada apua. Ammattiauttajaksi kenenkään ei tarvitse ryhtyä. Tärkeintä on, että ketään ei jätetä yksin huoliensa ja murheidensa kanssa. Tänä vuonna apua on tarjolla maakunnasta riippuen joko Melan Välitä viljelijästä -projektin tai maakunnallisten hyvinvointihankkeiden työntekijöiden kautta. Kaikki yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset näiden henkilöiden kanssa ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.

Pidetään yhdessä huolta toisistamme!

Lue lisää Välitä viljelijästä -projektista Melan nettisivuilta.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.