Juureva Joukko

Yleinen

Toinen mahdollisuus

Toinen mahdollisuus

Sallan paikallisyksikkö järjesti yhteistyötilaisuuden, jossa oli paikalla maatalousyrittäjiä, maatalouslomittajia ja lomitushallintoa. Tarkoituksena oli parantaa osapuolten välistä yhteistyötä.

Tilaisuudessa oli mukana myös Välitä Viljelijästä -projektin työntekijä Eija Tammela. Eija kertoi omia kokemuksiaan siitä, kuinka paineet tiloilla aiheuttavat ongelmia myös lomitustilanteisiin.

– Tiloilla, joilla käyn, ei kaikki ole mennyt kuin Strömsössä. Kun yrittäjä on pettynyt ennen kaikkea itseensä ja rahahuolet aiheuttavat häpeää ja ahdistusta, ei lomittajan tarvitse kuin laittaa ämpäri väärään paikkaan, niin saattaa ”käämit kärähtää”, kuvasi Eija.

– Tilanne voi sitten kärjistyä niin, että joko yrittäjä sanoo, että tänne ei ole enää tulemista tai lomittaja toteaa, että tänne minä en sitten enää tule. Ja taas on yksi iso ongelma lisää. Nimittäin maatalouslomittaja on karjatalousyrittäjän tärkein yhteistyökumppani. Oletteko samaa mieltä?

Myöntäviä nyökkäyksiä ja joitain näin se on -kommentteja.

Eija muistutti, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Ristiriitatilanteessa pitäisi aina muistaa katsoa myös peiliin. Jokainen meistä tarvitsee joskus toisen mahdollisuuden. Annetaan se myös toiselle.

Homma toimii, kun kukin hoitaa hyvin oman osuutensa

Lomituspäällikkö Tanja Aska kertoi, että ongelmat ovat yleensä aivan perusasioissa: esimerkiksi käyttökelpoisia työohjeita ei ole, tai niitä ei noudateta. Silloin pitää pystyä antamaan palautetta rakentavasti. Palautetta pitää osata myös ottaa vastaan.

Kun yhteistyö pelaa, se auttaa kaikkia osapuolia jaksamaan omassa työssään.

Välirikot pitää selvittää

Maatalousyrittäjä Mervi Puikko kuvaili, että suuren osan heidän tilansa lomituksista hoitavat aivan mahtavat lomittajat. Yhteistyö toimii ja palautetta annetaan puolin ja toisin. Asiat puhutaan aina selväksi, eikä jäädä odottamaan sitä tilannetta, että hermo pettää, kun toinen ei vieläkään ole korjannut jotain huonoa tapaansa.

Mervillä on kokemusta myös siitä, kun välit lomittajan kanssa menevät niin poikki, ettei enää päivää sanota, kun tullaan kylillä vastaan.

– Silloin tarvittaisi lomitushallinnon apua, että tilanne saataisiin selvitettyä, Mervi totesi.

Kehityskeskustelut kolmen kesken

Yhteistyötilaisuuden lopussa sovittiin, että isommat ristiriidat selvitetään keskustelemalla kolmen osapuolen kesken: hallinnon edustajan, lomittajan ja yrittäjän. Lomitushallinnon edustajalla on tärkeä rooli välittäjänä tässä tilanteessa, koska hän tietää myös lain ja työehtosopimuksen rajoitukset, joita on noudatettava.

Eija ehdotti, että näitä keskusteluita kutsuttaisi ”kehityskeskusteluiksi”, jotta kutsua tällaiseen tapaamiseen ei koettaisi sanktioksi.

– Kehityskeskustelussa annetaan palautetta rakentavasti puolin ja toisin. Ja lopuksi sovitaan, että annetaan toisillemme toinen mahdollisuus.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.