Juureva Joukko

Yleinen

Mitä on hyvä asiakaspalvelu?

Mitä on hyvä asiakaspalvelu?

Lomatoimistojen johto oli kutsuttu koulutuspäiville Melaan. Päivillä käytiin läpi muun muassa lomituspalveluja koskevan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Parhaat arviot saaneiden paikallisyksiköiden päälliköiltä kysyttiin, mikä on heidän salaisuutensa.

– Ne on varmaan sellaisia ihan pieniä asioita. Kuten se, että asiakas saa ajoissa varmuuden, että lomittaja on tulossa, vastasi Lempäälän lomatoimiston päällikkö Sakari Eerola vaatimattomasti.

Palvelusuunnitelmien teosta parhaat arviot olivat antaneet Haapaveden asiakkaat.

– No, ne nyt vaan on niin mukavia, totesi Haapaveden vastuuhenkilö Tuija Naakka.
– Ketkä? Asiakkaat vai palvelusuunnitelmia tekevät työnjohtajat?
– Molemmat!
– Se, miten hyvin työnjohto on omaksunut palvelusuunnitelman tarkoituksen, vaikuttaa ihan ratkaisevasti siihen, miten asiakkaat siihen suhtautuvat, lisäsi toiseksi parhaat arviot saaneen Reisjärven lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola.

Keväällä valmistui esite Toimivat lomituspalvelut. Esite on lomituksen eri osapuolten, maatalousyrittäjien, lomittajien, lomitushallinnon ja Melan, yhteistyön tulos. Siinä pohditaan myös eri näkökulmista, mitä hyvä asiakaspalvelu on.

Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, minkälaista hyvä asiakaspalvelu EI OLE, mutta kuka osaa sanoa, mitä se ON? Kerro sinä oma näkemyksesi tai jokin omakohtainen kokemuksesi.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.