Juureva Joukko

Yleinen

Luopumistuki päättyy – viimeinen tervehdys!

Luopumistuki päättyy - viimeinen tervehdys!

Luopumistukijärjestelmä on tulossa tiensä päähän. Nykyinen neljän vuoden soveltamisjakso on ollut eräänlaista saattohoitoa, sopeutumista tulevaan. Kaikki tulee päättymään tämän vuoden viimeisenä päivänä.

Päättyminen tulee äkkiä, ei kuitenkaan yllättäen. Koko kuluvan vuoden ajan olemme voineet sopeutua tulevaan. Siitä mieleni on hyvä, ettei luopumistukijärjestelmän tarvitse siirtyä ajasta ikuisuuteen yksin – kaikki luopumisratkaisijat ovat lupautuneet olemaan läsnä loppuun asti, myös vuoden viimeisenä päivänä.

Tiesimme tulevasta jo varhain, mutta emme tienneet, millainen viimeinen vuosi tulisi olemaan. Tässä vaiheessa vuotta, terminaalivaiheen ollessa meneillään, näyttää siltä, että kaikki on mennyt olosuhteet huomioon ottaen hyvin. Käsittelyajat ovat pysyneet kohtuullisina, ruuhkia ei ole päässyt syntymään.

Luopumistukijärjestelmän voimat alkoivat ehtyä, kun maataloudessa alettiin siirtyä perheviljelmistä kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan lakkautettiin erilaisia varhaiseläkejärjestelmiä ja ammattikohtaisia alennettuja eläkeikiä, mitkä myös osaltaan kavensivat luopumistukijärjestelmän elinvoimaisuutta.

Kaikella on aikansa

Muistosanojen aika tulee myöhemmin. Järjestelmä tullaan muistamaan erityisesti siitä, että se antoi rakennepoliittisen mahdollisuuden siirtää tilanpito nuoremmalle sukupolvelle jo ennen luopujan eläkeiän täyttymistä. Muistopuheissa tullaan hienotunteisesti sivuuttamaan muun muassa jatkajan asumista koskevat vaatimukset, samoin kuin luopujan ansiotulorajaan koskevat edellytykset, mitkä kuitenkin olivat olennainen osa järjestelmää.

Meitä lohduttaa tieto, että järjestelmä tulee olemaan keskellämme vielä useiden vuosien ajan myönnettyjen luopumistukien ja jatkamissitoumusten muodossa. Joissakin tapauksissa luopumistuen maksaminen voi jatkua jopa 2030-luvulle asti. Tulemme aina, kun luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai jatkaja pyytää ennakkopäätöstä, muistelemaan järjestelmää siihen liittyvine edellytyksineen.

Järjestelmä ehti olla voimassa tasan 24 vuotta. Sain olla kaikki nämä vuodet tavalla tai toisella mukana. Ne olivat hyviä vuosia!

On aika päästää irti. Hyvää matkaa!

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.