Juureva Joukko

Yleinen

Lomitusta ja road showta

Lomitusta ja road showta

Maakuntauudistuksen vaikutuksista maa- ja metsätalouden hallinnonalalla järjestettiin MMM:n toimesta maakuntakierros viidellä paikkakunnalla alkuvuoden aikana. Hieno asia oli, että maakuntakierrokselle otettiin mukaan myös lomitusasiat, vaikka ne kuuluvatkin sosiaali- ja terveysministeriölle. Maakuntauudistuksessa ja palveluja suunniteltaessa asioita tuleekin miettiä asiakaslähtöisesti – maaseutuhallinnon ja lomituksen asiat ovat maatalousyrittäjälle arjessa yhtä lailla tärkeitä.

Road show pysähtyi Vaasassa, Rovaniemellä, Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Jokaisessa tilaisuudessa nousi esiin alueen erityispiirteistä johtuvia kysymyksiä. Yhteistä kaikille alueille oli innostus ja usko omaan maakuntaan. Uudistus on mahdollisuus, vaikka monta kysymystä onkin vielä avoinna.

Yksi asia kiinnosti joka tilaisuudessa: miten varmistetaan toimivat lomituspalvelut jatkossakin. Lomitus ei siis ollut turhaan maakuntakierroksella mukana. Lomituspalvelujen merkitys sitovaa karjataloustyötä tekeville tuli kiistatta selväksi. Huoli rahoituksen riittävyydestä, sen jakoperusteen oikeellisuudesta, rahan kohdentumisesta nimenomaisesti lomituspalvelujen tuottamiseen ja Melan roolista uudessa mallissa nousivat keskusteluun.

Lomituksen osalta maakuntauudistuksen suunnittelua hankaloittaa tässä vaiheessa se, että lomituksen kehittämistä pohtiva työryhmä jatkaa vielä työtään maaliskuun loppuun ulottuvalla määräajalla. Kierroksella oli kuitenkin mukana työryhmän vetäjä, Annika Parsons STM:stä, jolla oli tuorein tieto kerrottavana tämänhetkisistä suunnitelmista. Aikataulu on tiukka, kun työryhmän esitys tullee lausunnolle huhtikuussa ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa pian lausuntokierroksen jälkeen. Palveluiden on pelattava muutoksista huolimatta uudessa mallissa 2019.

Melan edustajana maakuntakierroksella oli hienoa kuulla, että moni toivoi meidän voivan jatkaa lomituksen toimeenpanossa myös maakuntamallissa. Olemme pystyneet edistämään palveluiden tehokasta toteuttamista yhdenvertaisesti ja samoin pelisäännöin kaikille. Meidän viestimme maakuntiin on selvä: Mela haluaa jatkossakin olla mukana varmistamassa maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan kannalta keskeisen lomituspalvelun toteutumista.

Jätä kommentti

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.