Juureva Joukko

Yleinen

Automaation valvonta lomituksen aikana

Automaation valvonta lomituksen aikana

Erityisesti robottitilojen yrittäjät ovat antaneet kritiikkiä siitä, että lomittajat eivät yleensä hoida automaation valvontaa maatalousyrittäjän loman aikana. Lomittajat seuraavat kyllä hälytyksiä normaalin työaikansa puitteissa, mutta varallaoloa heille suunnitellaan vain poikkeustapauksissa. Maatalousyrittäjät kokevat, että he eivät pääse oikeasti lomalle, jos eivät voi jättää hälytyskännykkää lomittajan huoleksi.

Melan ohjeet

Mela tarkensi ohjeitaan varallaolon järjestämiseen liittyen syksyllä 2013, kun päivitetty Lomitusopas julkaistiin. Melassa mietittiin, että lomittajan varsinaisen työajan ulkopuolella hoidettava automaation valvonta on ns. varallaoloa. Lomituspalvelulaki ei tunne lainkaan lomittajan varallaoloa. Mela tulkitsi kuitenkin, että varallaoloa voidaan järjestää samoin perustein kuin ns. valvontakäyntejä.

Lomituspalvelulaki määrää, että paikallisyksikön tulee järjestää tavanomaisen lomituksen lisäksi tarpeen mukaan valvontakäyntejä, jos tilan ainoa yrittäjä on lomalla tai tilan kaikki yrittäjät ovat yhtäaikaisesti lomalla. Laki ei ota kantaa valvontakäynteihin sijaisapulomituksessa. Mela linjasi, että paikallisyksikkö voi järjestää varallaoloa automaation valvontaan sijaisavussa vain poikkeustapauksissa, kun sitä on mahdotonta järjestää millään muulla tavalla.

Kehittämistyöryhmä

Kun te maatalousyrittäjät mietitte lomituspalvelujen tulevaisuutta, onko automaation valvonta teille kynnyskysymys? Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2014 työryhmän ”kehittämään maatalouden lomitusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.” Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2015. Maatalousyrittäjät, olkaa aktiivisia ja ottakaa yhteyttä omaan etujärjestöönne tai työryhmän jäseniin ja tuokaa esille teille tärkeitä lomitusasioita.

Jätä kommentti

Suosituimmat artikkelit

Saman aihepiirin kirjoitukset

Uusimmat kirjoitukset

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.