Märta Strömberg-Nygård

Arbetshälso- och hälsovårdsfrågor hör till Märtas dagliga jobb, ärenden som ligger nära hennes hjärta och som också syns i hennes texter. I LPA har Märta jobbat med olika ärenden och under åren har frågor i anknytning till avträdelsestöd, pensioner och avbytarservice blivit bekanta. Märta är född på en bondgård och hennes hjärta klappar varmt för landsbygden och lantbruket. Nuförtiden odlar Märta trädgårds- och potatisland i Östra Nyland där hon tillbringar mycket av sin fritid borta från huvudstadsregionens stress och oljud. Som sällskap har hon oftast sin familj och sina två katter. ************************************************************************************* Työhyvinvointi- ja työterveyshuoltoasiat kuuluvat Märtan toimenkuvaan ja ovat lähellä hänen sydäntään, mikä näkyy myös hänen kirjoituksissaan. Melassa Märta on työskennellyt erilaisissa tehtävissä: vuosien varrella tutuksi ovat tulleet luopumis-, eläke ja lomitusasiat. Märta on syntynyt maatilalla ja hänen sydämensä sykkii lämpimästi maaseudulle ja maataloudelle. Nykyään Märta viljelee kasvi- ja perunamaata Itä-Uudellamaalla, jossa viettää paljon vapaa-aikaansa - poissa pääkaupunkiseudun hälinästä. Seuranaan hänellä on useimmiten perhe ja kaksi kissaa.