Essi Manner

Essi toimi tiiminvetäjänä Melan tapaturmayksikössä hoitaen pääasiassa eläke-, kuntoutus- ja muutoksenhakuasioita. Essi ei työskentele enää Melassa, mutta jatkaa asiantuntijatyössä työkykyvalmentajana.